Psycholoog Alkmaar - Heiloo

Praktijk van therapeut NAAM
bg

Therapievormen bij Psycholoog Alkmaar - Heiloo

Intuïtieve therapie

In de therapie maak ik gebruik van mijn eigen intuïtie. Door mijn gevoeligheid voel ik aan waar jouw emotionele ‘wonden’ zitten. Ook stem ik af op wat jij nodig hebt. Op wat voor jou werkt of helpend is. Daarbij schakel ik binnen verschillende methodieken. Wanneer jij het tijdens inzichtgevende therapie lastig vindt om in contact te komen met je gevoel of je jeugd, dan schakel ik bijvoorbeeld naar een innerlijk kind therapie. Of wanneer ik merk dat iets te overweldigend is voor je, dan kies ik voor een bepaalde oefening. Intuïtieve therapie is niks meer dan het effectief en intuïtief schakelen tussen therapieën. Dit is dus wezenlijk anders dan een standaard therapie, protocol of plan.

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie is een methode die inzicht geeft in de reden waarom de problemen stand houden. De meeste therapievormen richten zich op één klacht en zetten methoden in om de klacht te verminderen of op te lossen. Inzichtgevende therapie gaat dieper. Je leert te begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in jouw dagelijkse leven in verband staan met ervaringen uit je verleden. Je krijgt dus meer inzicht in waarom je je gedraagt zoals je doet. Op deze manier kun je bijvoorbeeld je identiteit verstevigen en een aanpaste persoonlijkheid aanpakken. Als je tijdens inzichtgevende therapie bijvoorbeeld ontdekt dat jouw moeder jou als kind afwees als je iets deed wat zij niet goedkeurde, dan kun je beter begrijpen waarom je bang bent voor afwijzing. Misschien is deze ervaring een reden dat jij je nu als volwassene aanpast aan andere mensen. Door dit inzicht kun je ‘oude pijn’ uit het verleden verwerken. Of misschien kon jouw moeder vroeger jouw boosheid niet verdragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij zelf boos werd als jij woeden was. Of wellicht wees zij je af door jouw boosheid te veroordelen en werd je naar je kamer gestuurd. Dan kan het heel helpend en helend zijn om in het hier en nu eens flink boos te worden. Je kunt je boosheid natuurlijk alsnog adresseren, maar meestal nodigt je therapeut je eerst uit om je boosheid in de therapie te uiten. De therapeut luistert naar jouw boosheid met begrip en zonder oordeel.

Een belangrijk uitgangspunt bij deze vorm van therapie is dat gedrag vaak onbewust is. Je kunt je angstig, onzeker, gedeprimeerd of boos voelen, zonder te snappen waar deze gevoelens precies vandaan komen. Zulke gevoelens kunnen ertoe leiden dat je vastloopt in je leven. Ze kunnen leiden tot ernstige verstoringen van je werk, opleiding, vriendschappen en je liefdesrelatie. Een ander uitgangspunt is dat jouw zelfbeeld en het beeld dat jij van anderen hebt, sterk worden bepaald door de ervaringen in je jeugd. Ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten. Vaak hangen die ook weer samen met je jeugd. Oude ervaringen worden opnieuw beleefd en (onbewust) herhaald in het contact met anderen.

Hoe komt inzichtgevende gesprekstherapie op gang?

Het kan zijn dat een cliënt in behandeling gaat bij een therapeut om hulp te krijgen bij één specifieke klacht, bijvoorbeeld bij paniekaanvallen. Een oplossings- of klachtgerichte aanpak zoals cognitieve therapie, is dan vaak onvoldoende. Bijvoorbeeld wanneer de paniekaanvallen het resultaat zijn van het wegdrukken of ontkennen van (heftige) gevoelens. Het is dan belangrijk om te ontdekken waarom iemand deze gevoelens ontkent. Het antwoord zit dan niet in het anders leren denken (cognitieve therapie), maar in het onderzoeken van de jeugd. Om op het voorbeeld van de moeder terug te komen: het kan zijn dat de client heeft geleerd om zijn gevoelens, zoals woede, te onderdrukken. De client heeft er in deze situatie meer baat bij om opnieuw in contact te komen met de woede en deze te durven voelen. In plaats van het wegstoppen of ontkennen van de boosheid wat op een gegeven moment resulteert in een paniekaanval.

Wanneer de cliënt niet vanuit zichzelf gaat onderzoeken of het moeilijk vindt om te voelen, dan zal de therapeut in het begin meer de regie nemen. Bijvoorbeeld door te vragen naar dromen, fantasieën en emoties om een brug te maken naar inzichtgevende therapie. Als deze manier niet helpt, dan heb ik als therapeut nog meer methoden tot mijn beschikking om je te begeleiden naar verborgen of moeilijke gevoelens.

Drie stappen

Inzichtgevende gesprekstherapie kan eigenlijk worden gezien in drie stappen.

  • Je wordt je bewust van je eigen patronen, overtuigingen, gedrag en gevoelens.
  • Je gaat begrijpen waar jouw patronen, gedrag, overtuigingen en gevoelens vandaan komen. We besteden veel tijd aan de ervaringen uit jouw jeugd.
  • We gaan oefenen met ‘nieuw’ gedrag om je patronen te kunnen doorbreken.

Innerlijk kind therapie

Innerlijk kind therapie is een eenvoudige en effectieve methoden om bij je gevoelens en je jeugd te komen. Met deze vorm van therapie omzeil je het beschermingsmechanisme van je ratio (je hoofd) door direct contact te maken met het meest kwetsbare deel van jou. Dit is jouw kern: jouw innerlijke kind. De zachtheid van de Innerlijk kind methode stelt je in staat om contact te maken met diep verborgen en verstopte gevoelens. De gevoelens waar je moeilijk bij kunt komen in andere therapieën.

We zijn ons er meestal niet zo van bewust van, maar we leven we als mens in twee belevingswerelden. Zo is er enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds de belevingswereld van het kind in ons. Innerlijk kind therapie kan jou helpen om pijnlijke ervaringen uit je jeugd te verwerken. Dit noem je jeugdtrauma’s. De meeste mensen denken dat trauma’s gaan over misbruik, verwaarlozing of mishandeling. In feite is iedere pijnlijke gebeurtenis uit jouw jeugd waarbij geen afgestemde en empathische volwassen getuige aanwezig was traumatisch. Velen van ons zijn opgegroeid in ‘normale’ gezinnen. Gezinnen waar op het eerste gezicht alles aanwezig was: zorg, geld en liefde. Er was geen sprake van fysieke verwaarlozing en bij emotionele verwaarlozing denken we eerder aan zaken zoals mishandeling. Als jouw ouders niet voldoende in staat waren om jouw emoties te zien, erkennen en te begeleiden dan is dat ook emotionele verwaarlozing. Je ouders hadden misschien zelf ook een jeugd waarin zij niet de emotionele bagage kregen die een kind nodig heeft om op te groeien tot een stabiele volwassene. Ze waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou misschien niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven. Dit zijn vormen van emotioneel misbruik of verwaarlozing die behoren tot de ‘normale’ omstandigheden waarbinnen de meesten van ons zijn opgegroeid. Omstandigheden die, ook in milde vorm, op den duur traumatiserend kunnen zijn. We kunnen er als kind emotioneel en gedragsmatig door beschadig zijn geraakt.

Hoe beschadigd jouw innerlijk kind nog steeds is, is zichtbaar in de mate waarin je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens, ontevredenheid, gevoelens van leegte, chronische boosheid, problemen in het contact met anderen, heftig reageren of juist heel moeilijk bij je gevoel kunnen komen. Wat voor gedrag je ook vertoont, het is een overlevingsstrategie of mechanisme dat je als kind hebt ontwikkeld. Zo’n overlevingsstrategie is ontstaan omdat je als kind over beperkte ervaringen en mogelijkheden beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om jou te beschermen. Het trieste is dat wat jou toen beschermde, je nu in je volwassen leven meestal alleen maar meer pijn en problemen oplevert. Zo kun je bijvoorbeeld als kind zijn opgegroeid zijn door een kritische ouder. Om te kunnen ‘overleven’ kan het zijn dat je de strategie ontwikkelde om je aan je ouders aan te passen, vanuit de hoop dat dat minder pijn zou doen. In het hier en nu weet je niet meer wie je bent en ben je voornamelijk bezig om het anderen naar de zin te maken. Of je past je altijd aan aan andere mensen. Een andere overlevingsstrategie kan zijn dat je je afsluit en anderen niet toelaat om echt dichtbij te komen. Je bent voortdurend bang voor afwijzing. Een belangrijk onderdeel van innerlijk kind therapie is dat het je helpt los te komen van oude overtuigingen. Die kindovertuiging is vaak ‘niet goed genoeg zijn’. Zo zijn er vele soorten overtuigingen. Een andere overtuiging zou kunnen zijn ‘Als ik maar niet voel, dan overleef ik het wel’. Als jij deze kindpatronen gaat herkennen, durft te doorvoelen en uiteindelijk kunt loslaten kun je jezelf bevrijden. Eigenlijk word je dan pas volwassen. Na het doen van dit belangrijke werk kun je de vicieuze cirkel doorbreken waarin kinderen zijn opgezadeld met de schade van hun ouders (intergenerationeel trauma).

Dit is in feite ook de basis van de opvoedmethode Hand in Hand Parenting. In het Amerikaans heet deze methode ‘trauma informed parenting’. Bij deze manier van ouderschap onderzoeken en verwerken ouders eerst hun eigen jeugd om vervolgens hun eigen kinderen vanuit meer authenticiteit, bedding en emotionele volwassenheid op te kunnen voeden. Deze opvoedmethode helpt je dus om te voorkomen dat jouw kinderen jouw emotionele schade meedragen naar hun volwassenheid.

Psycholoog De Boer in Alkmaar - Heiloo

Naam

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijzing nodig
  • Ook ’s avonds en ’s weekends
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen