Psycholoog Alkmaar - Heiloo

Praktijk van therapeut NAAM
bg

Therapie bij (jeugd)trauma's

Trauma in de kindertijd zorgt vaak voor het ontwikkelen van klachten op volwassen leeftijd. Dit kunnen allerlei klachten betreffen, van depressie tot en met angst. In feite ook alle klachten die we op deze website behandelen.

Wat valt er onder jeugdtrauma?

 • emotionele verwaarlozing
 • emotioneel misbruik
 • seksueel misbruik
 • lichamelijk misbruik

Wanneer we aan jeugdtrauma denken, denken we meestal aan lichamelijk misbruik (mishandeling) en seksueel misbruik. Naar deze vormen van misbruik is ook het meeste onderzoek gedaan. De gevolgen van emotioneel misbruik en emotionele verwaarlozing komen echter vele malen vaker voor. De gevolgen kunnen net zo ernstig zijn.

Dr. Jacqueline Hovens (psychiater) heeft de relatie onderzocht tussen jeugdtrauma en het ontwikkelen van allerlei klachten op volwassen leeftijd. Het sterkste verband werd gevonden voor de mensen die zowel een angst als een depressieve stoornis hadden ontwikkeld. Van alle bovenstaande aspecten van jeugdtrauma bleek emotionele verwaarlozing veruit de belangrijkste voorspeller te zijn.

Affectieve of emotionele verwaarlozing vindt plaats wanneer een kind geen afgestemde emotionele aandacht heeft gekregen om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. De behoeften van het kind worden genegeerd, ontkend, gebagatelliseerd, niet erkend, veroordeeld of verwaarloosd. Hetgeen opviel in het onderzoek was dat negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd geen rol speelden in het wel of niet ontwikkelen van jeugdtrauma. Deze ontdekkingen ondersteunen de hypothese dat de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind, de aanwezigheid of de afwezigheid van een betrokken, inlevende en empathische ouder en de mate van conflict binnen het gezin, een belangrijkere rol spelen dan de feitelijke negatieve levensgebeurtenissen in de jeugd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat emotionele verwaarlozing een negatieve invloed heeft op het sociaal functioneren op volwassen leeftijd: werk, inkomen, sociaal netwerk, vrienden en liefdesrelaties. Daarnaast is jeugdtrauma geassocieerd met een psychische kwetsbaarheid. Mensen met jeugdtrauma scoren veel hoger op neuroticisme, stress, hulpeloosheid en zijn meer introvert dan mensen zonder jeugdtrauma.

De toegenomen maatschappelijke bewustwording en kennis over de lange termijn gevolgen van jeugdtrauma zullen hopelijk leiden tot vroegtijdige herkenning en signalering en gerichte interventies bij kinderen/jongeren om stoornissen op langere termijn te voorkomen. Dit is tevens een van de belangrijkste uitgangspunten van de ouderschapsmethode die ik op mijn website beschrijf

Voor meer uitleg over wat jeugdtrauma inhoudt op verwijs ik je graag naar de beschrijving van innerlijk kind therapie, codependentie en hechtingsproblematiek.

Boeken rondom jeugdtrauma

 • Traumasporen, Bessel van der Kolk
 • Wanneer je lichaam nee zegt, Gabor Maté
 • Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma, Janina Fisher
 • De stem van je lichaam, Peter A. Levine

Maak een afspraak voor traumaverwerking therapie


Tags: trauma, jeugdtrauma, verwerking, alkmaar, heiloo

Psycholoog De Boer in Alkmaar - Heiloo

Naam

 • Geregistreerd psycholoog
 • Geen lange wachtlijst
 • Geen verwijzing nodig
 • Ook ’s avonds en ’s weekends
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen