Psycholoog Alkmaar - Heiloo

Praktijk van therapeut NAAM
bg

Therapie in Heiloo bij hechtingsproblemen

Met hechting wordt de band tussen jou en jouw ouders bedoeld. Misschien heb jij het gevoel dat jouw ouders niet goed met jouw emoties konden omgaan. Dat ze je niet gaven wat jij nodig had. Misschien waren jouw ouders vaak negatief, kritisch of veroordelend in het contact. Of waren zijn afwezig op cruciale (emotionele) momenten. Misschien waren ze overbezorgd, beschermden ze je teveel of losten ze alles voor je op. Of misschien was er juist sprake van emotionele verwaarlozing. Hechting heeft minder te maken met de hoeveelheid geld die er aanwezig was, de hobbies die je wel of niet mocht doen of de fysieke verzorging. Hechting gaat over de emotionele band die je met je ouders hebt. Als deze band niet goed is dan is er sprake van onveilige hechting. Als volwassene kun je hierdoor veel problemen ervaren op allerlei gebieden. Hechting heeft invloed op je zelfbeeld en hoe je relaties aangaat tijdens je leven.

Veilige en onveilige hechting

De manier waarop je gehecht bent, dus de band tussen jou en jouw ouders is van grote invloed op het verloop van jouw verdere ontwikkeling.

Soorten hechting
  • veilige hechting
  • vermijdende hechting
  • ambivalente hechting
  • gedesorganiseerde hechting

Hieronder bespreek ik deze vormen van hechting individueel.

Veilige hechting

De meeste Nederlandse kinderen zijn veilig gehecht. Dat betekent dat hun ouders vrij goed afgestemd zijn op hun emoties. De emoties van hun kinderen mogen er zijn, ook lastige emoties zoals boosheid. Ook zien deze ouders de eigen identiteit van hun kinderen beter. Ze stimuleren de authenticiteit van hun kinderen, in plaats van ze te willen veranderen of af te wijzen. De ouders van veilig gehechte kinderen vormen een veilige haven waar ze op kunnen terugvallen. Ook in de pubertijd blijft de band met deze ouders meestal in tact. Daar waar onveilig gehechte kinderen zich juist gaan afzetten en zich sterk hechten aan peer groepen. Veilig gehechte kinderen leren dat ze op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen. Ze kunnen zich ook op latere leeftijd hechten aan anderen en positieve gelijkwaardige relaties aangaan.

Vermijdende hechting

Bij vermijdende hechting ben je wantrouwend naar anderen. Dit betekent dat je afstandelijk bent. Ook ben je niet graag afhankelijk van een ander. Het liefst doe je dingen alleen. Dit komt doordat jouw ouders vaak negatief, afwijzend, veroordelend en niet sensitief waren in het contact met jou tijdens je opvoeding.

Angstig of ambivalente hechting

Als je ambivalent gehecht bent ervaar je sterke wisselingen in je stemming. Het ene moment kan alles goed zijn en het andere moment slaat dit om. Je bent daarnaast bang om verlaten te worden. Ook vertoon je vaak codependent gedrag (zie * codependentie). Deze hechtingsstijl hoort bij jou omdat je ouders erg overbezorgd, grensoverschrijdend, inconsequent of onvoorspelbaar waren. Daarnaast ontbrak hun aanwezigheid op cruciale emotionele momenten.

Gedesorganiseerde hechting

Wanneer je als kind misbruikt, mishandeld of verwaarloosd bent ontwikkel je een gedesorganiseerde hechting. Als de ouder of hechtingsfiguur tegelijkertijd bron van veiligheid én van angst is raak je gedesorganiseerd gehecht. Door jouw hechtingspatroon heb je geen vertrouwen in jezelf en in anderen. Op sociaal gebied ben je verward. Je weet in sommige situaties niet hoe je moet reageren. Ook heb je moeite om relaties aan te gaan. Je zoekt toenadering, maar er is tegelijk sprake van vermijding. Een liefdesrelatie is heel lastig.

Therapie bij hechtingsproblemen

Wanneer je het idee hebt dat jouw problemen te maken hebben met jouw jeugd, dan kan therapie helpen. In therapie kunnen we samen onderzoeken wat je in je jeugd hebt meegemaakt en hoe dit invloed heeft op jouw leven in het hier en nu. Er zijn verschillende therapievormen die gericht zijn op het aanpakken van hechtingsproblematiek. In inzichtgevende therapie ontdek je hoe jij je als kind bij je ouders voelde. Als je het moeilijk vindt om in contact met het gevoel van toen te komen, dan kan ik je helpen. Middels innerlijke kind therapie kunnen we contact maken met het kind in jou. Lichaamsgericht oefeningen kunnen ook helpen om meer te voelen en minder in je hoofd te gaan zitten. Andere vormen van therapie zijn bijvoorbeeld Emotion Focused Therapy (EFT).

Interessante boeken m.b.t. hechtingsproblemen

  • Houd me vast, dr Sue Johnson
  • Verbonden, Amir Levine

Kom langs voor een afspraak

Wil je meer informatie over wat ik voor je kan betekenen of zou je graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact met mij op. Je bent van harte welkom.


Tags: hechtingsproblemen, familieproblemen, verlatingsangst, bindingsangst, therapie, alkmaar, heiloo

Psycholoog De Boer in Alkmaar - Heiloo

Naam

  • Geregistreerd psycholoog
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijzing nodig
  • Ook ’s avonds en ’s weekends
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen